kledinginbreng adpé Vintage and More

Algemene voorwaarden

kledinginbreng adpé Vintage and More ( in consignatie verkoop)

Om onduidelijkheid te voorkomen en een optimale service te verlenen vinden wij het belangrijk dat er tot betrekking van de inname en verkoop van de door jou aangeboden handelswaar goede en heldere afspraken zijn. Bij inname, koop of verkoop van kleding en/of andere artikelen ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 adpé Vintage and More gevestigd Snijdersstraat 4 8225 AA te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister KVK nummer 61374091, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 de Verkoper: jij als inbrengend persoon: de (rechts)persoon waarmee adpé Vintage and More de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze algemene voorwaarden.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen adpé Vintage and More en verkoper.

1.4 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de verkoper gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk

schriftelijk door adpé Vintage and More zijn aanvaard.

1.5 Voor zover de bepalingen van de overeenkomst afwijken van de bepalingen in de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

1.6 Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDEN VAN JOUW HANDELSWAAR

2.1 Op afspraak tijdens openingstijden. Echter vragen wij bij drukte in de winkel de inbreng bij ons achter te laten, zodat wij deze kunnen beoordelen op een rustiger moment.

2.2 Wij nemen alleen eigentijdse kleding in van de A merken / hoog segment en designers. Vintage, dus oude, maar in zeer goede staat verkerende kleding en passend binnen ons assortiment is ook welkom.

2.3 Wat nemen we in de regel sowieso NIET in: geen echt bont \ of schoenen

2.4 De aangeboden kleding moet compleet en intact zijn. Geen pluisjes, gaatjes, vlekken, geurtjes alle knopen aanwezig, goedwerkende ritssluitingen etc.

2.5 Aangeboden kleding moet recent gewassen (eventueel gestoomd) en gestreken zijn.

2.6 Ontdekken wij na de inname van kleding mot of vergelijkbare ongewenste zaken dan zijn wij

gerechtigd alle door jou aangeleverde kleding onmiddellijk te verwijderen. Mocht er na inbreng

blijken dat artikelen toch niet aan onze voorwaarden te voldoen, zijn wij gerechtigd deze uit

de verkoop te halen.

2.7 Data inname:

– voorjaars- / zomerkleding van 1maart t/m 31 juli

– herfst / winterkleding van 1 augustus t/m februari

– Feestkleding in overleg.

2.8 Na elke inbreng krijg je een bevestigingsmail met de ingenomen items met de winkelverkoopprijs en het klantdeel hierin vermeld. Niet ingenomen items staan hier niet in vermeld en kunnen onder vermelding van het klantnummer op afspraak worden opgehaald.

3. PRIJSBEPALING van jouw handelswaar.

3.1 Wij etaleren, verhuren de ruimte en bemiddelen in de verkoop (consignatie) van je waar: kleding en accessoires. Hiervoor berekenen wij een provisie bedrag van 65% (incl. BTW) over de verkoopprijs.

3.2 Het klantdeel is 35% (inclusief BTW)

3.4 adpé Vintage and More bepaalt, eventueel in overleg met jou, de verkoopprijs van ieder item.

3.3 Indien je naar onze mening een te hoge prijs voor je kleding of artikel wenst, behouden wij ons het recht voor de kleding alsnog te weigeren.

3.4 adpé Vintage and More behoudt altijd het recht artikelen, zonder voorafgaande goedkeuring van de Verkoper, te her prijzen / verlagen dan wel verhogen.

3.5 Inbreng mag 8 weken in de winkel hangen, waarvan in de laatste 3 weken voor een reductie

van 20% op de oorspronkelijk aangegeven verkoopprijs.

3.6 Sale: 2 x per jaar houdt adpé Vintage and More kleding winkel Sale; winter sale en zomer sale. Bij Sale worden items met 20% en in de laatste week met maximaal 30% korting aangeboden.

3.7 Over de bepaling van de voorwaarden en percentages kan niet worden gecorrespondeerd.

4. VERKOOP VAN JOUW HANDELSWAAR

4.1 Gekochte items kunnen niet geruild worden

4.2 Nadat het artikel is verkocht, heb je recht op 35% van de verkoopprijs.

4.3 Je tegoed is 1 keer per maand Contant in de winkel incasseerbaar; adpé Vintage and More heeft het liefst zo min mogelijk contanten in de winkel. Wil je je tegoed contant ophalen, bel dan minimaal 3 werkdagen van tevoren naar de winkel, zodat wij het saldo voor je klaar kunnen leggen.

4.4 Onze voorkeur gaat uit naar saldobetaling via de bank. De betaling wordt maximaal een keer per maand overgeschreven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van je naam en

(IBAN-)gegevens.

4.5 Verrekenen met een aankoop uit de winkel kan uiteraard altijd.

5. NIET VERKOCHTE ITEMS

5.1 De retour datum van de niet verkochte items is 9 weken na inbreng, dit staat vermeld op je

inbrenglijst.

5.2 Kom je je niet verkochte items ophalen dan graag van te voren even een afspraak maken zodat wij je items voor je klaar kunnen zetten.

5.3 Niet verkochte items dien je op te halen binnen 2 weken na het vervallen van de retour datum. Wij zullen ter herinnering nogmaals een poging doen om je telefonisch te bereiken, reageer je daar binnen 2 dagen niet op, dan zijn wij wegens ruimtegebruik genoodzaakt de items te schenken aan een goed doel

6. GOEDE DOELEN

6.1 Je hebt de keuze niet verkochte / ingenomen items sowieso te doneren aan adpé Vintage and More Dit vragen we je bij het aanmaken van je klantnummer.

7. VERANTWOORDING

7.1 Wij besteden de grootste zorg aan presentatie, verkoop en veiligheid van je ingebrachte artikelen. Jouw inbreng echter is geheel op eigen risico. Zoekgeraakte, gestolen of beschadigde items kunnen door ons helaas niet vergoed worden.

7.2 Ingebrachte items kunnen niet verzekerd worden tegen diefstal, brand- en waterschade in navolging op de Nederlandse wet met betrekking tot in consignatie goederen.

8. BEVEILIGING van jouw handelswaar

8.1 Onze winkel en daarmee ook jouw goederen zijn beveiligd met een camera in onze winkel.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die in de vestigingsplaats van adpé Vintage and More bevoegd is, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

(Door veranderende omstandigheden kan het nodig zijn deze regels aan te passen.

Indien hier sprake van is zullen wij dat duidelijk op onze site en in de winkel vermelden.)

Adres adpé Vintage and More

Snijdersstraat 4

8224AA (Lelycentre) Lelystad Tel:0320- 415990

NL 68 INGB 0006605854

KvK. 61374091

Btw. 854316334

Facebook messenger
Loading...